Opvoeden is Teamsport

Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in de Kinderopvang

Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in de Kinderopvang

De training ‘Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet is bedoeld voor teams die te maken hebben met kinderen waarbij er sprake is van agressie, conflicten en zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan professionals en ouders flink op de proef stellen en zorgt voor spiralen van onmacht. Diverse dilemma’s spelen hierbij een rol. Wat als straffen en belonen niet werkt, het kind niet luistert, anderen pijn doet. Je alles al geprobeerd hebt, maar er telkens een escalatie op de loer ligt? Hoe houd je de verbinding met het kind én blijf je gezag uitstralen en grenzen stellen? Hoe doe je dit samen, als team en met ouders/school?

Daarnaast is Verbindend Gezag® als basishouding ook zeer helpend om preventief te werken, tijdig signalen op te pikken en te zorgen voor een veilig pedagogisch groepsklimaat waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer uit Israël. Het team krijgt praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Het geeft concrete tools in het omgaan met ‘moeilijk’ gedrag en het versterken van de relatie met het kind én inzichten in jezelf als persoon. Hoe kun je als volwassene het anker zijn, juist voor deze kinderen die op een negatieve manier een beroep op je doen.

De training bestaat uit 2 dagen (of 4 dagdelen) basistraining waarin je wordt meegenomen in het gedachtegoed aan de hand van de ‘pijlers’ van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet:

De aanpak staat voor aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steunnetwerken en éénzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in contact en verbinding met het kind. Gedurende de training gaat veel aandacht naar actief leren. Na iedere theoretische introductie wordt intensief gekeken naar de verwerking. Hiervoor worden de door deelnemers ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Tevens wordt er geoefend middels rollenspellen.

Geweldloos Verzet in de Kinderopvang

Leerdoelen

  • Kennis van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen.
  • Samen sterker in gezag, als team!
  • Een einde maken aan het agressieve of anderszins destructieve gedrag van het kind zonder dat dit
    tot escalatie leidt.
  • De verbinding met een kind herstellen en versterken.
  • In actie gaan, van praten naar doen.
  • Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren.
  • Zicht krijgen op patronen/triggers bij jezelf en de ander

Dit zeggen andere professionals...

Verbindend gezag & Geweldloos verzet

Van praten naar Doen! Nieuwsgierig geworden?

Ontdek in 5 minuten wat er gebeurt in een conflict met jezelf én de leerling, waardoor je escalaties kunt voorkomen en toch grenzen kunt stellen. Weet jij het soms ook niet meer? Twijfel je wanneer je het goed doet? Meld je aan voor de mailinglijst en je ontvangt de checklist meteen in je mailbox. Ook ontvang je waardevolle tips.

Supervisie

Naast de trainingsdagen is er 3×3 uur supervisie, om het gedachtegoed en interventies verder in het pedagogisch klimaat en in jezelf te verankeren. Vaak wordt er gewerkt met een kartrekkersgroep. 

Ook coaching (in groepen of individueel) behoort tot de mogelijkheden. Bij voorkeur wordt er gestart met een gedegen intake gesprek zodat het traject afgestemd kan worden op de noden van de organisatie.

"We hebben geen controle over de ander, maar wél invloed!"