Opvoeden is Teamsport

Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in het Onderwijs

Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in het Onderwijs

De training Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet is bedoeld voor leerkrachtenteams die hun gezag binnen de school willen versterken, als team, samen met de leerlingen. Verbindend Gezag® is als basishouding zeer helpend om preventief te werken, te zorgen voor een veilig klasklimaat en tijdig signalen bij leerlingen en in de groep op te kunnen pikken.

Geweldloos Verzet richt zich specifiek op leerlingen waarbij er sprake is van agressie, geweld en zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan leerkrachten flink op de proef stellen en zorgen voor spiralen van onmacht. Diverse dilemma’s spelen hierbij een rol. Wat als straffen en belonen niet werkt, het kind niet tot leren komt. Je alles al geprobeerd hebt, maar er telkens een escalatie op de loer ligt? Hoe houd je de verbinding met het kind én blijf je grenzen stellen? Ook angsten, schoolweigering of ander probleemgedrag kunnen zorgen voor onmacht bij school én ouders.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer uit Israël. Leerkrachten krijgen praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Hoe kun je als leerkracht het anker zijn, juist voor deze leerlingen die op een negatieve manier een beroep op je doen.

Van (on)macht naar kracht
Tijdens de training word je meegenomen in het gedachtegoed aan de hand van de ‘pijlers’ van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet: Deze aanpak staat voor aanwezigheid, zelfcontrole en dé-escaleren, het uitbouwen van steunnetwerken, éénzijdige acties gericht op probleemgedrag, altijd in contact en verbinding met de leerling en het belang van herstel. Daarnaast is er aandacht voor de verandering van ideeën over opvoeding en gezag vanaf de tweede helft van de vorige eeuw tot nu, in onze huidige maatschappij. Het alternatief van ‘verbindend gezag®’ én de oorsprong van de ideeën en principes van geweldloos verzet (Gandhi, Martin Luther King e.d).

Gedurende de training gaat veel aandacht naar actief en activerend leren. Na iedere theoretische introductie wordt intensief gekeken naar de verwerking. Hiervoor worden de door deelnemers ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Gedurende de training zullen de deelnemers regelmatig oefenen (o.a. in rollenspellen) en is er tijd voor persoonlijke reflectie en bespreking van eigen voorbeelden.

Geweldloos Verzet in het Onderwijs

Leerdoelen

  • De verbinding met een kind herstellen en versterken.
  • In actie gaan, van praten naar doen.
  • Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren binnen en buiten school.
  • Zicht krijgen op patronen/triggers bij jezelf en de ander, dé-escaleren.
  • Een einde maken aan het gewelddadige of anderszins destructieve gedrag van het kind zonder dat dit tot escalatie leidt.

Dit zeggen andere professionals...

Verbindend gezag® & Geweldloos verzet

Van praten naar Doen! Nieuwsgierig geworden?

Ontdek in 5 minuten wat er gebeurt in een conflict met jezelf én de leerling, waardoor je escalaties kunt voorkomen en toch grenzen kunt stellen. Weet jij het soms ook niet meer? Twijfel je wanneer je het goed doet? Meld je aan voor de mailinglijst en je ontvangt de checklist meteen in je mailbox. Ook ontvang je waardevolle tips.

Supervisie

Naast de trainingsdagen is er de mogelijkheid voor supervisie, om zo het gedachtegoed en de interventies verder in het schoolklimaat en in jezelf te verankeren. Vaak wordt er gewerkt met een  kartrekkersgroep. 

Ook coaching (in groepen of individueel) behoort tot de mogelijkheden. 

Bij voorkeur wordt er gestart met een gedegen intake gesprek zodat het traject afgestemd kan worden op de noden van de school. 

"We hebben geen controle over de ander, maar wél invloed!"