Onderwijs en kinderopvang: elk kind heeft een uniek verhaal

Individuele aandacht voor elk kind
In het onderwijs en de kinderopvang heeft elk kind zijn eigen verhaal en uitdagingen. Vooral leerlingen die te maken hebben met trauma of gedragsproblemen kunnen extra veel van ons vragen. Deze individuele behoeften begrijpen en aanpakken is cruciaal voor een positieve leeromgeving en de ontwikkeling van elke leerling.

Uitdagingen voor leerkrachten en pedagogisch medewerkers
Als leerkracht of pedagogisch medewerker doe je je best om deze kinderen te ondersteunen en een positieve sfeer te creëren. Toch zijn er momenten waarop je je machteloos kunt voelen, ondanks verschillende pogingen en strategieën. Denk hierbij aan:

  • Een kind heeft regelmatig intense driftbuien, wat zowel thuis, op school als in de kinderopvang voor uitdagingen zorgt.
  • Een kind worstelt met het concept van delen en dit leidt vaak tot conflicten met andere kinderen.
  • Een kind trekt zich vaak terug van groepsactiviteiten en lijkt de voorkeur te geven aan alleen spelen, wat zorgen baart over de sociale ontwikkeling.
  • Een kind heeft moeite met zindelijkheidstraining, wat stressvol kan zijn voor zowel de ouders als de kinderopvangmedewerkers.
  • Een kind heeft moeite met verbale communicatie, wat het lastig maakt om hun behoeften en gevoelens te begrijpen.
  • Een kind vertoont angst of stress bij het betreden van nieuwe of onbekende situaties, zoals een nieuwe klas of activiteit.
  • Een kind vindt het moeilijk om instructies te volgen of aandacht te houden bij een taak, wat uitdagingen oplevert in gestructureerde settings.
  • Een kind vertoont soms fysieke agressie naar andere kinderen of volwassenen, wat zorgwekkend is voor de veiligheid van iedereen.

Reactie op uitdagingen
Hoe reageer je op deze uitdagingen? Probeer je gezag af te dwingen of blijf je nieuwe tactieken proberen? Hoe betrek je hierbij de ib’er, ouders en hoe bewaak je je eigen grenzen en energie?

Checklist met tips ontvangen?

Opvoeden is Teamsport: training en coaching op maat

Bij Opvoeden is Teamsport geloven we in het creëren van een ondersteunende omgeving voor kinderen. Onze trainingen en coaching zijn op maat gemaakt om te voldoen aan de behoeften van jouw team of een specifiek kind.

Bekijk hieronder onze trainingen

Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in het onderwijs

Word samen sterker in gezag! Deze training is bedoeld voor leerkrachtenteams die te maken hebben met leerlingen waarbij sprake is van agressie, geweld en zelfdestructief gedrag, angst, schoolweigering of ander probleemgedrag. Met Verbindend Gezag® als basishouding leer je ook preventief werken en te zorgen voor een veilig klasklimaat waarbij je signalen tijdig oppikt. In de training krijgen leerkrachten praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Je leert als leerkracht het anker te zijn, juist voor leerlingen die op een negatieve manier een beroep op je doen. Er gaat veel aandacht naar actief en activerend leren.

Training Traumasensitief Lesgeven

De impact van een trauma op de ontwikkeling van een kind is vaak groter dan we denken. Veel kinderen met een trauma lopen vast in het onderwijs. Dit uit zich bijvoorbeeld in onderprestatie of ‘moeilijk’ gedrag. Met de juiste kennis over trauma kun je als leerkracht een hele grote bijdrage leveren om de negatieve spiraal bij een kind te doorbreken. Deze training biedt kennis en handvatten zodat getraumatiseerde kinderen zich veilig voelen in de klas en op school. Je biedt ze weer een plek waar ze zich, vol vertrouwen in zichzelf en anderen, kunnen ontwikkelen. In twee dagen leer je alles over trauma en de principes van traumasensitief lesgeven en hoe je dit integreert en implementeert in de dagelijkse gang van zaken.

Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in de kinderopvang

Word samen sterker in gezag! Deze training is bedoeld voor teams in de kinderopvang die zoekende zijn hoe gezag vorm te geven en vooral worstelen met hoe doen we dit samen. Kinderen worden steeds mondiger en ook in de kinderopvang is er regelmatig sprake van agressie, geweld een grote mond, kinderen die zich terugtrekken of ander probleemgedrag. Met Verbindend Gezag® als basishouding leer je preventief werken en te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarbij je signalen tijdig oppikt én kan schakelen als er meer nodig is. In de training krijgt het team praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Je leert als pedagogisch medewerker het anker te zijn, juist voor kinderen die op een negatieve manier een beroep op je doen. Er gaat veel aandacht naar actief en activerend leren.

Teamverantwoordelijkheid

Het functioneren van een kind of groep is niet alleen de taak van de leerkracht of pedagogisch medewerker. Het hele team draagt verantwoordelijkheid. We begrijpen dat er veel van jullie wordt gevraagd en dat teams vaak op zoek zijn naar oplossingen.

Samen een gezamenlijke basis creëren
Onze aanpak biedt geen standaardoplossingen, maar reikt tools aan om samen met ouders en kinderen een gezamenlijke basis te creëren. Een verandering in mindset en houding kan al snel tot grote resultaten leiden.

Samen sterk voor onze kinderen

Jullie inzet en passie zijn inspirerend. Laten we samenwerken als een hecht en ondersteunend team om het beste voor de kinderen te bereiken.

Reviews Traumasensitief Lesgeven

Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in de kinderopvang

Word samen sterker in gezag! Deze training is bedoeld voor teams in de kinderopvang die zoekende zijn hoe gezag vorm te geven en vooral worstelen met hoe doen we dit samen. Kinderen worden steeds mondiger en ook in de kinderopvang is er regelmatig sprake van agressie, geweld een grote mond, kinderen die zich terugtrekken of ander probleemgedrag. Met Verbindend Gezag® als basishouding leer je preventief werken en te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarbij je signalen tijdig oppikt én kan schakelen als er meer nodig is.

In de training krijgt het team praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Je leert als pedagogisch medewerker het anker te zijn, juist voor kinderen die op een negatieve manier een beroep op je doen. Er gaat veel aandacht naar actief en activerend leren.

Ons aanbod

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen, zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!