Onderwijs & kinderopvang

Bijna iedere klas kent wel een paar leerlingen die net wat meer aandacht vragen of simpelweg gedragsproblematiek tonen. Vaak heeft dit veel invloed op de rest van de klas. Als meester of juf doe jij waarschijnlijk je stinkende best om de leerlingen in kwestie te helpen en het klimaat in de klas prettig te houden. Maar het gevoel van onmacht zal je niet onbekend zijn. Wat is jouw reactie hierop? Probeer jij gezag af te dwingen d.m.v. (on)macht of keer op keer een nieuwe benadering in de hoop dat die wel werkt? Vlieg je de hulp in van een ib’er of zoek je de oplossing bij ouders? En hoe zit het daarbij met jouw eigen grenzen en energie?

Stel je eens voor dat je door een andere bril naar gedrag kijkt. Dat je kunt ontdekken wat er achter het rookgordijn van gedrag speelt, zodat je hierop kunt aansluiten. Wij kunnen je verklappen: dan vermindert het gedrag vaak vanzelf.

Opvoeden is Teamsport helpt scholen en leerkrachten én  pedagogisch medewerkers van de kinderopvang door middel van training en coaching op maat. Wij kijken wat nodig is voor jullie als team of voor een specifiek kind, om samen te komen tot een plezierig werk- en leerklimaat.

Op basis van onze ervaring kunnen we namelijk één ding vooropstellen: het is niet enkel de verantwoordelijkheid van de leerkracht of pedagogisch medewerker hoe een kind of een groep functioneert. Het is de verantwoordelijkheid van een heel team als iets niet goed loopt. In de praktijk zien we dat teams zoekende zijn en dat collega’s op omvallen staan. Wij herkennen dat, het is niet raar. Er wordt écht veel van jullie gevraagd.

 Wij helpen jullie niet met een one size fits all aanpak. We pakken geen trukendoos, maar reiken je de tools aan waarmee je als team actief aan de slag kunt om een gezamenlijke basis te creëren, als team, met ouders én kinderen.  In de meeste gevallen gaat het vooral om een verandering in mindset en houding waarmee je al grote resultaten boekt.

Checklist met tips ontvangen?

Ons aanbod

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen, zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in het onderwijs

Word samen sterker in gezag! Deze training is bedoeld voor leerkrachtenteams die te maken hebben met leerlingen waarbij sprake is van agressie, geweld en zelfdestructief gedrag, angst, schoolweigering of ander probleemgedrag. Met Verbindend Gezag® als basishouding leer je ook preventief werken en te zorgen voor een veilig klasklimaat waarbij je signalen tijdig oppikt.

In de training krijgen leerkrachten praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Je leert als leerkracht het anker te zijn, juist voor leerlingen die op een negatieve manier een beroep op je doen. Er gaat veel aandacht naar actief en activerend leren.

Training Traumasensitief Lesgeven

De impact van een trauma op de ontwikkeling van een kind is vaak groter dan we denken. Veel kinderen met een trauma lopen vast in het onderwijs. Dit uit zich bijvoorbeeld in onderprestatie of ‘moeilijk’ gedrag. Met de juiste kennis over trauma kun je als leerkracht een hele grote bijdrage leveren om de negatieve spiraal bij een kind te doorbreken.

Deze training biedt kennis en handvatten zodat getraumatiseerde kinderen zich veilig voelen in de klas en school. Je biedt ze weer een plek waar ze zich, vol vertrouwen in zichzelf en anderen, kunnen ontwikkelen.

In twee dagen leer je alles over trauma en de principes van traumasensitief lesgeven en hoe je dit integreert en implementeert in de dagelijkse gang van zaken.

Reviews Traumasensitief Lesgeven

Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet in de kinderopvang

Word samen sterker in gezag! Deze training is bedoeld voor teams in de kinderopvang die zoekende zijn hoe gezag vorm te geven en vooral worstelen met hoe doen we dit samen. Kinderen worden steeds mondiger en ook in de kinderopvang is er regelmatig sprake van agressie, geweld een grote mond, kinderen die zich terugtrekken of ander probleemgedrag. Met Verbindend Gezag® als basishouding leer je preventief werken en te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat waarbij je signalen tijdig oppikt én kan schakelen als er meer nodig is.

In de training krijgt het team praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Je leert als pedagogisch medewerker het anker te zijn, juist voor kinderen die op een negatieve manier beroep op je doen. Er gaat veel aandacht naar actief en activerend leren.

Coaching

In aanvulling op de trainingen is coaching aan te raden (in groepen of individueel). Bij groepscoaching bouwen we altijd aan een kartrekkersgroep. Deze groep wordt nog meer expert binnen de organisatie, zodat deze mensen binnen de organisatie kunnen blijven bouwen. Ook wanneer de waan van de dag het weer dreigt over te nemen. Neem contact met ons op voor meer informatie hierover.

Neem contact met ons op!