Opvoeden is Teamsport

Moedig Ouderschap

Aan de slag met Geweldloos Verzet in het Gezin!

Moedig ouderschap

Bij deze training maken we gebruik van de methodiek Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv.

Deze methode is gericht op het doorbreken van de negatieve spiraal en patronen met als doel dat ouders weer in hun kracht komen, grip ervaren in de opvoeding en opnieuw vertrouwen hebben in hun kind. De relatie tussen ouders en kind wordt hersteld en versterkt. Het gevoel van machteloosheid bij ouders wordt omgezet in een gevoel van kracht en vastberadenheid.

Als er sprake is van onveiligheid voor het kind of anderen binnen het gezin, wordt met hulp van supporters gewerkt aan het stoppen van het gewelddadige/destructieve gedrag van het kind, zonder dat dit tot escalaties leidt, zodat de veiligheid binnen het gezin hersteld wordt.

Opvoeden vanuit de principes van Verbindend Gezag® geeft ouders/opvoeders praktische handvatten die hen helpen hun positie als ouder weer vorm te geven en op een positieve wijze aanwezig te zijn in het leven van hun kind. Ouders leren een krachtig standpunt in te nemen ten opzichte van het geweld. Tegelijk vermijden zij zelf elke vorm van verbaal of fysiek geweld. Tussen ouders en kind gaat het niet meer over winnen of verliezen. In plaats van gezag op basis van enkel straffen en belonen worden ouders uitgenodigd om een nieuwe vorm van gezag te leren. Deze nieuwe houding is gericht op de-escalatie, opvoeden vanuit waakzame zorg, herstel van de relatie met het kind en de steun van netwerk rond het gezin.

En dit vanuit de kerngedachte: “ik ben jouw ouder, ik blijf jouw ouder, ik geef niet op, ik geef jou niet op!”

Dit zeggen andere ouders...

Moedig Ouderschap

795/eenmalig
  • 6 maanden toegang
  • 6 bijeenkomsten
  • Werkboek
  • Toolkit aan huis
  • Toegang tot de online omgeving en community