Opvoeden is Teamsport

Training Beroepsethiek

Beroepsethiek voor professionals in sociaal werk

De training Beroepsethiek bevat alle elementen die een professional nodig heeft om ethisch te kunnen reflecteren op de eigen praktijk én verantwoord te kunnen werken volgens de professionele standaarden.

De training beroepsethiek bestaat uit 2 modules:

Module 1 (ca. 3 uur)
Inzicht krijgen in de professionalisering en wat dit betekent voor jou als professional? Middels een stellingenspel gaan we samen op verkenning uit. Vervolgens wordt deze verkenning verder aangevuld met theorie: de jeugdwet, het kwaliteitskader, de norm verantwoorde werktoedeling en het professioneel statuut, kennis van de beroepscode en hoe helpt dit jou in je werk. Middels casuïstiek gaan we aan de slag met de beroepscode om te ervaren hoe de beroepscode je kan helpen bij het maken van keuzes en de onderbouwing hiervan. Kennis over het Tuchtrecht en het verschil met klachtrecht. Aan het einde van de training schrijven de deelnemers een korte reflectieopdracht.


Module 2 (ca. 5,5 uur)
Deze richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in de materie. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma’s, zowel in het werken met cliënten als in relatie tot de werkgever. De richtlijnen van het NJI bieden ondersteuning in ons werk, ook hier is aandacht voor. De eindopdracht bestaat uit de uitwerking van een ethisch dilemma aan de hand van het ethisch stappenplan en een opdracht over de eigen socialisatie.

Beroepsethiek

Leerdoelen

 • Kennis van beroepsethiek, professionele standaarden, beroepscode en richtlijnen.
 • Kennis van en inzicht in het doel en de werkwijze van het tuchtrecht.
 • Kennis van en inzicht in ethische dilemma’s en de toepassing van moreel beraad.

Leeruitkomsten

 • Je bent in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen.
 • Je bent in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden.
 • Je hebt ervaring opgedaan met het oefenen van moreel beraad en toegepast op een casus.
 • Je bent in staat om een ethisch stappenplan te doorlopen n.a.v. een eigen ethisch dilemma.
 • Je hebt gereflecteerd op jouw eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in beroepsmatig handelen waarbij ethische dilemma’s aan de orde zijn.

Dit zeggen andere professionals...

Studiebelasting & Accreditatie

Studiebelasting: naast de contacttijd wordt er voorbereidend leeswerk toegestuurd en een eindopdracht: 5 uur.

SKJ-punten: 13,5

"Er is nooit één beste oplossing voor een ethisch dilemma, enkel een minst slechte oplossing."

Training Beroepsethiek

380/eenmalig
 • Twee trainingsmomenten
 • SKJ-geaccrediteerd
 • Uitgebreide feedback

Veelgestelde vragen

Is de training enkel SKJ-geaccrediteerd of ook NIP en NVO?

Op dit moment is de training enkel SKJ-geaccrediteerd. De aanvragen voor NIP en NVO lopen, ook voor gedragswetenschappers en psychologen.

Is de training in-company mogelijk?

Ja, de training is in-company mogelijk.

Wanneer start de volgende training?

De trainingen worden twee keer per jaar aangeboden. De startperioden zijn telkens in het begin van het jaar en na de zomervakantie.

 

Op de hoogte blijven? Stuur een e-mail!