Voor ouders

Opvoeden is een reis met onverwachte wendingen, zoals het verhaal van Hetty  en haar man Bart laat zien. Hun dochter Isa, ooit een bron van vreugde, werd een zorgpunt door haar worstelingen met het leven. “Ik wist het gewoon echt niet meer,” vertelt ze over de periode waarin ze zich overweldigd voelde door onzekerheid en angst. Ondanks verschillende pogingen tot hulpverlening leek niets Isa’s situatie te verbeteren, wat leidde tot een diep gevoel van paniek bij haar moeder.

 

De ommekeer kwam toen ze in contact kwamen met Opvoeden is Teamsport. Ons eerste gesprek was een baken van rust en hoop, een frisse wind in hun zoektocht naar hulp. Vooral de benadering van geweldloos verzet en het besef dat ze niet alleen waren in hun strijd, brachten een gevoel van solidariteit en kracht.


Haal meer voldoening uit het ouderschap

Het verhaal van Isa en haar familie is een krachtig voorbeeld van hoe onze aanpak kan leiden tot echte verandering. Door te focussen op verbinding en grenzen en door het opbouwen van een ondersteunend netwerk, vonden ze een weg uit een schijnbaar hopeloze situatie. Isa’s vooruitgang op school en haar vermogen om zichzelf niet langer pijn te doen, zijn getuigenissen van de veerkracht en kracht van het gezin.

Deze reis is niet alleen een verhaal van herstel, maar ook van empowerment. Het is een verhaal dat laat zien hoe belangrijk het is om als ouder in jezelf te geloven, je eigen grenzen te bewaken en je kind de ruimte te geven om zelf te groeien. Het is een verhaal dat benadrukt hoe essentieel een ondersteunend netwerk is en hoe openheid kan leiden tot gedeelde ervaringen en wederzijdse steun.

 

Geen one size fits all formule: opvoeden als team

Opvoeden is geen one size fits all formule. Het is een uitdaging om te ontdekken wat het beste werkt voor jouw kind en voor jou als ouder. Dat je op deze website kijkt geeft waarschijnlijk al aan dat je erkent dat het momenteel niet zo goed gaat met jouw kind. Dat is al een grote stap in de goede richting! Het kan voor jou als ouder pijnlijk en frustrerend zijn, omdat je heel graag wilt helpen en al je inzet toont. Je merkt dat je niet het gezag hebt dat je zou willen, je voelt je soms net een politieagent of je raakt alleen maar meer uit verbinding. 

 

Goed nieuws, dit kan anders! Het begint allemaal met het vormen van een hecht team. We staan klaar om jou te ondersteunen en samen te ontdekken wat voor jouw kind en voor jou als ouder werkt, zodat jullie weer in harmonie kunnen samenleven.

Checklist met tips ontvangen?

Opvoeden is Teamsport helpt ouders om meer sturing te geven aan hun kind vanuit échte verbinding. We werken volgens onze methode Krachtig Ouderschap, waarbij we ervan uitgaan dat iedere ouder zijn eigen kracht vindt en weer zelfverzekerd kan opvoeden. We baseren onze aanpak op de uitgangspunten van Verbindend Gezag® (een term die ontwikkeld is door Eliane Wiebenga).

Het belang van gezag

Het woord ‘gezag’ klinkt voor sommigen als iets negatiefs. Toch is het juist gezag wat kinderen nodig hebben. Gezag biedt structuur, kaders en grenzen. Niet op een manier die je afdwingt, maar door te kijken naar wat jij echt belangrijk vindt en wat je kind nodig heeft. Hoe kun je hier standvastig voor blijven staan, zonder dat het escaleert of je toch weer toegeeft? Soms moet je hiervoor wat afstand nemen of juist meer vertrouwen uitstralen. Wij leren je hoe je jouw kind de kaders geeft waarbinnen het zich optimaal kan ontwikkelen.

Zit jij ook met
de handen in
het haar?

Hulp vragen bij het ontwikkelen van meer gezag in de opvoeding is niet voor iedere ouder even makkelijk. In eerste instantie wordt vaak gedacht (en helaas, soms ook door anderen gezegd) dat je het als ouder niet goed doet, dat je faalt. Gezag is echter niet iets waar je mee geboren wordt, wat je krijgt of afdwingt. Je mag het ontwikkelen. Daar hulp bij vragen is het meest liefdevolle cadeau dat je jouw kind en jezelf als ouder kunt geven. Iedere ouder komt zijn eigen drempels in de opvoeding tegen!

Wat andere ouders zeggen

Je hebt géén controle, wél invloed
Als ouders hebben we geen controle over het gedrag en de gevoelens van ons kind. Toch ben jij wel de persoon die hier invloed op kan uitoefenen, want jij kent je kind immers het beste. Daar mag je op vertrouwen. Je hebt de kracht in je om een ommekeer te creëren door een nieuw perspectief aan te nemen. Ja, dat vergt inspanning en het is zeker niet altijd eenvoudig, maar we zijn hier om je te ondersteunen tijdens dit proces.

Onze ervaring
Het team van Opvoeden is Teamsport heeft jarenlang kennis en ervaring binnen de jeugdzorg, het onderwijs en als ouder.  We werken met een trauma-sensitieve benadering en vanuit Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet. Een veelgehoorde reactie van ouders: ‘’Hadden we dit maar vijf jaar geleden geleerd, dan was ons een lange weg in de hulpverlening bespaard gebleven.’’

 

Opvoeden is teamsport en samenwerking is daarin onze kracht. Wij verbinden ouders, scholen en hulpverlening voor optimale ondersteuning van jouw kind. Jij als ouder staat centraal en wordt gezien en gehoord. Voel je niet langer een pion, maar dé supporter van je kind. Samen creëren we een warme, op maat gemaakte thuissituatie die perfect bij jouw gezin past.

Dit kunnen wij voor jou betekenen

Online programma
Krachtig Ouderschap

Positieve ervaringen en resultaten met interactieve trainingen binnen de hulpverleningspraktijk motiveerden ons om het online programma ‘’Krachtig Ouderschap’’ te ontwikkelen. Deze training is speciaal voor ouders die hun kind willen helpen via hun opvoeding en is gebaseerd op de uitgangspunten van Verbindend Gezag®.

In zeven online lessen leer je als ouder op een interactieve en toegankelijke manier hoe je van (on)macht naar kracht groeit. Elke les bevat een instructievideo over een specifiek thema gevolgd door praktische tips, tools en opdrachten in het werkboek. Die thema’s lopen uiteen van het versterken van je relatie met je kind en inzicht in patronen tot escalatieprocessen.

Je doorloopt dit programma individueel. Lijkt het je toch fijn om ondersteuning te krijgen bij dit proces of loop je ergens tegenaan? Wij staan altijd voor je klaar. Je kunt het online programma namelijk combineren met individuele coaching. Ook zijn er andere zorgaanbieders die met ons programma werken.

Individuele oudercoaching Krachtig Ouderschap

Tijdens deze coaching krijg jij als ouder de middelen en begeleiding om je invloed op jouw kind te vergroten vanuit je eigen kracht en in verbinding met je kind. Het voordeel van deze online training is dat we ouders door het hele land kunnen coachen. Natuurlijk ben je ook welkom in onze praktijk in de buurt van Roermond. Tevens kunnen we je ondersteunen in de samenwerking met meerdere (hulpverlenende) partijen. Het aantal sessies wordt in overleg bepaald.

Groepstraining
Moedig Ouderschap

De kracht van een groep is sterk! Deze oudertraining is passend wanneer een online programma niet meer toereikend is, bijvoorbeeld omdat er in de hulp voor jouw kind opschaling gewenst is, omdat er geen samenwerking is tussen ouder, hulpverlening en school, er sprake is van onveiligheid of een kind een specifieke hulpvraag heeft. Wij bieden tools vanuit Geweldloos Verzet met Verbindend Gezag® als basishouding en begeleiden jullie hier intensief in. Na de groepsbijeenkomsten plannen we ook individuele sessies, veelal in samenwerking met organisaties die door ons zijn opgeleid.

Ervaringen

Wij kunnen je nog zoveel vertellen over Opvoeden is Teamsport, maar dat laten we graag aan onze oud deelnemers over.  Luister naar de “Opvoeden is Teamsport” podcast, waar ouders die jarenlang hulpverlening hebben gehad hun verhaal delen over wat hen heeft geholpen. Ontdek waardevolle inzichten en ervaringen. Leer van hun persoonlijke reis en ontdek hoe opvoeden een krachtige teamsport kan zijn.

Wij leren je hoe je jouw kind de kaders geeft waarbinnen het zich optimaal kan ontwikkelen.

Neem contact met ons op!

Aanmelden voor de online trainingen in onze academie kan hier.
Heb je een vraag of wil je graag jouw specifieke situatie aan ons voorleggen en horen wat we voor jou kunnen betekenen? Stuur ons een bericht!