Opvoeden is Teamsport

Jaarlidmaatschap

Jaarlidmaatschap

Voor jeugdzorgorganisaties die getraind zijn in Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet bieden wij een pakket aan zodat hulpverleners het geleerde in de praktijk blijven brengen met ondersteuning vanuit Opvoeden is Teamsport! Dit zorgt ervoor dat het gedachtegoed verder geïntegreerd wordt in de hulpverlener zelf én de organisatie. Vanuit organisaties horen we steeds terug dat de borging het lastigste onderdeel is na een training en hier dragen we dan ook graag aan bij!

Hulpverleners blijven door deelname up to date van nieuwe ontwikkelingen, artikelen en nieuwe tools die ontwikkeld worden middels de online community waarvoor ze zich kunnen aanmelden. Ook worden hier ervaringen gedeeld en kunnen er vragen worden gesteld als hier behoefte aan is. Daarnaast blijven we graag inspireren met eigen voorbeelden.

Hulpverleners kunnen ouders aanmelden in de academie zodat ze actief aan de slag blijven, van praten naar doen! Of als overbrugging totdat de hulp gestart kan worden (in de pilot is gebleken dat het traject aanzienlijk sneller verloopt en er minder contacten nodig zijn om patronen in het gezin te doorbreken én ouders kunnen aan de slag als de hulpverlener niet aanwezig is).

Maandelijks is er een online moment met aandacht voor vragen, intervisie, het delen van ervaringen en korte opdrachten, al dan niet in kleinere groepjes met ondersteuning van twee experts om actief met het gedachtegoed aan de slag te blijven. Wanneer het aantal deelnemers groter wordt zullen we dit ook intensiever begeleiden.

We willen allemaal de eigen kracht en autonomie van ouders aanspreken en activeren. Ouders optimaal ondersteunen in hun eigen traject om patronen te doorbreken. Verbinding staat hierin centraal omdat we weten dat dat vooral bijdraagt aan ontwikkeling. Groei zit in verbinding, niet alleen bij kinderen maar ook bij ouders. Daarom bieden we ouders naast het online programma het volgende:

Kosten
Mail of bel ons en we maken een offerte op maat.