Onmacht

Onmacht. Een gevoel dat jij als professional in de jeugdzorg ongetwijfeld met regelmaat ervaart. Soms is dat omdat je te maken hebt met complexe problematiek of met ouders die zich grensoverschrijdend gedragen. Een andere keer is het omdat je zelf getriggerd wordt in zaken die je tegenkomt of vanwege de bureaucratische rompslomp die jeugdzorg in Nederland nou eenmaal met zich meebrengt. Are we right?

Het gevoel soms machteloos te staan in je werk is enorm frustrerend, weten wij uit ervaring. Als professionals in de jeugdzorg willen we allemaal maar één ding: dat ieder kind zich gezond, veilig en geliefd voelt, zich goed kan ontwikkelen en dat wil je vanuit jouw eigen kracht doen.

Opvoeden is teamsport helpt professionals in de jeugdzorg (weer) grip te krijgen op situaties door middel van individuele- en teamtrainingen die jou als professional in je persoonlijke kracht zetten. In deze trainingen krijg je van ons de tools waarmee je meteen aan de slag kunt. Van praten naar doen!

Maak je eigen programma!

Opvoeden is teamsport bouwt aan een platform dat groter is dan zichzelf. Wij willen graag trainingen aan ons aanbod toevoegen waarmee we ouders op weg kunnen helpen. Heb jij een goed idee voor een (online) programma rondom een specifiek thema of ligt er zelfs al een op de plank? We horen het graag van je, zodat we kunnen kijken of we dit kunnen faciliteren.

Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet

Deze training is bedoeld voor professionals die willen werken vanuit kracht in plaats van (on)macht. Verbindend gezag helpt je om gezinnen en cliënten preventief te begeleiden en ondersteunen en te zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat op de leef- behandelgroep. 

Na het volgen van deze training kun je de uitgangspunten vertalen naar concrete acties in verschillende contexten en ben je in staat om de basishouding over te brengen in dagelijkse werksituaties. Je voelt je samen met je collega’s en/of het gezin ‘sterker’ en kunt op een constructieve manier aan de slag met escalatiepatronen en triggers van jezelf en anderen. 

Wanneer jij de Training Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet bij ons volgt kun je tevens gratis ouders aanmelden voor het online programma Krachtig Ouderschap. Middels het programma en de bijbehorende werkboeken kun je samen met de ouder werken aan concrete toepassing in de praktijk. 

Community
Wij houden van community’s en de verbinding over de organisaties heen! Naast de training is er daarom als bonus een maandelijks intervisie-ZOOM-moment voor alle hulpverleners die werken met de methode Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet. Je kunt er sparren, casussen delen, vragen stellen en van elkaar leren.

Dit zeggen hulpverleners over de training

SKJ accreditatie

Al onze trainingen zijn SJK geaccrediteerd. Deelname is mogelijk voor professionals in de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, ggz en zzp’ers met een eigen praktijk. Deelname is mogelijk incompany en individueel.

We hebben de training gevolgd, en dan?

Na een training is het van belang om het geleerde ook te verankeren en te integreren in jezelf als hulpverlener en in de organisatie. We horen regelmatig terug dat dit het lastigste aspect is en hier dragen wij natuurlijk graag aan bij. Daarom bieden wij een jaarlidmaatschap aan.

Opvoeden is teamsport heeft een online community waarbij iedere deelnemer zich na het volgen van de training kan aansluiten. In deze community delen we nieuwe inzichten, artikels, maar is er ook de mogelijkheid om vragen te stellen en ervaringen te delen. En wij blijven jullie natuurlijk graag prikkelen en inspireren. Daarnaast vindt er maandelijks een ZOOM intervisiebijeenkomst plaats waarin hulpverleners situaties kunnen inbrengen, we samen verdiepende opdrachten doen en leren van elkaar. Tenslotte kunnen hulpverleners samen met ouders werken in het programma Krachtig Ouderschap.

Neem contact
met ons op

Meer weten of interesse in een jaarlidmaatschap?

Stuur ons een bericht en we nemen contact met je op!

Ook als je getraind bent door een andere organisatie: neem gerust contact op om te kijken naar de mogelijkheden!

Training Krachtig Ouderschap

Opvoeden is teamsport ontwikkelde een online training ‘Krachtig Ouderschap’ speciaal voor ouders die willen leren opvoeden vanuit de principes van Verbindend Gezag®. Ouders kunnen zichzelf aanmelden voor deze training maar ook jij kunt hier als hulpverlener naar verwijzen, bijvoorbeeld ter overbrugging van de wachtlijst of wanneer je inschat dat de uitgangspunten van verbindend gezag aansluiten bij ouders/opvoeders die je begeleidt.  De praktijkervaring leert dat wanneer ouders deze training volgen, ze sneller in de actie gaan, patronen doorbreken wat het behandeltraject verkort. Ouders staan weer sneller in hun kracht en er zijn minder fysieke contacten nodig. Daarnaast wordt de eigen kracht optimaal gestimuleerd.

Dit zeggen hulpverleners over het werken met het programma Krachtig Ouderschap samen met ouders

Groepstraining Moedig Ouderschap

Daar waar de (on)macht groot is, onveiligheid speelt of kinderen,jongeren of (jong)volwassenen niet mee willen werken is opschaling nodig. Een online programma Krachtig Ouderschap is dan niet meer voldoende. Voor deze doelgroep ontwikkelden wij de groepstraining Moedig Ouderschap. Hierin gaan we aan de slag met de basishouding vanuit verbindend gezag® en de acties vanuit Geweldloos Verzet.
Opvoeden is teamsport leidt hulpverleners en organisaties op in deze training zodat deze zelfstandig in te zetten is binnen de organisatie, met gebruik van al ons materiaal en het werkboek.

Ben je een organisatie die al trainingen Geweldloos Verzet aanbiedt, laat het ons weten dan maken we graag de verbinding en verwijzen we daar waar nodig door!

 

 

 

Training Beroepsethiek

De training Beroepsethiek bevat alle elementen die een professional nodig heeft om ethisch te kunnen reflecteren op de eigen praktijk en verantwoord te kunnen werken volgens de professionele standaarden. De training Beroepsethiek bestaat uit 2 modules: een basismodule en een verdieping.

Reviews Training Beroepsethiek

Neem contact met ons op!