Jaarlidmaatschap Programma Krachtig Ouderschap voor hulpverleners

Voor jeugdzorgorganisaties die getraind zijn in Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet bieden wij een pakket aan zodat hulpverleners het geleerde in de praktijk blijven brengen met ondersteuning vanuit Opvoeden is Teamsport! Dit zorgt ervoor dat het gedachtegoed verder geïntegreerd wordt in de hulpverlener zelf én de organisatie. Vanuit organisaties horen we steeds terug dat de borging het lastigste onderdeel is na een training en hier dragen we dan ook graag aan bij!

  1. Hulpverleners blijven door deelname up to date van nieuwe ontwikkelingen, artikelen en nieuwe tools die ontwikkeld worden middels de online community waarvoor ze zich kunnen aanmelden. Ook worden hier ervaringen gedeeld en kunnen er vragen worden gesteld als je even vastloopt. Daarnaast blijven we graag inspireren met eigen voorbeelden!

2. Hulpverleners kunnen ouders aanmelden in de academie zodat ze actief aan de slag blijven, van praten naar
doen! Of als overbrugging totdat de hulp gestart kan worden.
(in de pilot is gebleken dat het traject aanzienlijk sneller verloopt en er minder contacten nodig zijn om
patronen in het gezin te doorbreken. Én ouders kunnen aan de slag als de hulpverlener niet aanwezig is).

3. Maandelijks is er een online moment met aandacht voor vragen, intervisie, het delen van ervaringen, korte
opdrachten. Al dan niet in kleinere groepjes met ondersteuning van 2 experts om actief met het
gedachtegoed aan de slag te blijven ontwikkelen. Wanneer het aantal deelnemers groter wordt zullen we dit ook intensiever begeleiden.

We willen allemaal de eigen kracht en autonomie van ouders aanspreken en activeren. Ouders optimaal ondersteunen in hun eigen traject om patronen te doorbreken. Verbinding staat hierin centraal omdat we weten dat dat vooral bijdraagt aan ontwikkeling. Groei zit in verbinding, niet alleen bij kinderen maar ook bij ouders. Daarom bieden we ouders naast het online programma:

  • Een online community, waarin ze meerdere keren per week uitgenodigd worden om op een laagdrempelige manier te verbinden met elkaar, ervaringen te delen. In deze community zitten ook ervaringsouders die ervaringen delen en ouders mee op weg kunnen helpen in hun proces.
  • Een wekelijkse mail ter ondersteuning en herinnering waar ze mee aan de slag kunnen/mogen.
  • Na aanmelding bij het programma ontvangen ouders een toolkit thuis als motivator en ondersteuning tijdens het volgen van het programma Krachtig Ouderschap. 

Tenslotte bieden we laagdrempelig ondersteuning aan ouders met een hulpvraag, zij kunnen zich zelfstandig
aanmelden voor het programma op onze website (live vanaf februari). Op deze manier hopen we mensen op een fijne manier kennis te laten maken met de hulpverlening en ze waar nodig door te kunnen verwijzen naar de juiste
hulpverleningsorganisatie. Soms is de stap naar online hulp makkelijker dan naar een organisatie te stappen.

Kosten
Mail of bel ons en we maken een offerte op maat.

  • Maandelijkse ondersteuning voor alle hulpverleners die geschoold zijn
  • Online community voor hulpverleners
  • Online community voor ouders (beschikbaar tot ze er zelf uitstappen, dus ze kunnen hier gebruik van blijven maken ook na het volgen van het programma)
  • Aanmelden van gezinnen door hulpverleners, inclusief toolkit voor ouders. 

Dit aanbod komt wellicht ook in aanmerking voor subsidie, informeer naar de mogelijkheden.

Interesse? Neem contact op

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!