Opvoeden is Teamsport

Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet voor professionals

Ben je ouder en wil je aan de slag met Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet?

Wil je werken vanuit kracht in plaats van (on)macht?

Verbindend Gezag en Geweldloos Verzet
De focus van de training ligt op het herstellen van relaties en het creëren van een veilige omgeving waarbinnen groei en ontwikkeling mogelijk zijn. Deze training richt zich op het omgaan met diverse dilemma’s, zoals situaties waarin traditionele straffen niet meer lijken te werken en alle mogelijke benaderingen al zijn uitgeprobeerd, waardoor de dreiging van escalatie steeds aanwezig is.

Geen Dwang en Drang, maar Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet

In plaats van ‘Dwang en drang’ te gebruiken, omarmt deze training de principes van  ‘Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet, waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van een verbindende en respectvolle benadering om communicatie en samenwerking te verbeteren. Dit resulteert in het creëren van een veilige omgeving waarin het kind zich begrepen en gesteund voelt en zich volledig kan ontplooien. 

Daarnaast is Verbindend Gezag als basishouding ook buitengewoon waardevol om gezinnen en cliënten preventief te begeleiden en ondersteunen en te zorgen voor een veilig basisklimaat in de residentiële setting.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer uit Israël. Deelnemers krijgen praktische handvatten  voor het coachen van zich machteloos voelende ouders en verzorgers en leren deze ideeën te integreren in hun eigen werksituatie. Hoe kun je als volwassene het anker zijn, ‘van onmacht naar kracht’ als hulpverlener en als ouder! De training is opgebouwd uit drie dagen basistraining waarin je wordt meegenomen in het gedachtegoed aan de hand van de ‘pijlers’  van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet:

Dit kun je van de training verwachten
We starten met het onderzoek naar veranderingen in opvoedingsideeën vanaf de tweede helft van de vorige eeuw tot nu, inclusief het concept van ‘verbindend gezag’. Daarna richten we onze aandacht op de oorsprong van geweldloze verzet-ideeën en -principes, geïnspireerd door iconen zoals Gandhi en Martin Luther King. Op dag 3 van de cursus staat de praktische toepassing van Geweldloos Verzet in het middelpunt. Tijdens deze dag oefenen we uitgebreid met technieken zoals de ‘aankondiging’ en de ‘sit-in’, en bespreken we ook andere eenzijdige interventies.

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet

Leerdoelen

Actief leren
Tijdens de training focussen we sterk op actief en stimulerend leren. Na elke theoretische introductie kijken we actief naar hoe je deze kennis kunt toepassen. Je brengt je eigen werksituaties en reflecties in en we verbinden deze met de aangereikte inhoud. Je oefent regelmatig, onder andere in rollenspellen en er is volop ruimte voor persoonlijke reflectie en het bespreken van jouw voorbeelden.

Naast de trainingsdagen organiseren we drie supervisiebijeenkomsten in kleinere groepen. Hier gebruik je je eigen casussen om de theorie naar jouw praktijk te vertalen. Je kunt reflecteren op je eigen handelen en bepalen welke elementen aandacht nodig hebben en hoe je dit concreet gaat aanpakken. Zo verbinden we theorie, praktijk en jouw persoonlijke proces. Je stelt reflectieverslagen op om dit proces in kaart te brengen.

De training sluiten we af met een vierde dag die we samen met jou op maat invullen. Het doel van deze dag is verdieping en verbreding van jouw kennis en praktijk. We kunnen bijvoorbeeld dieper ingaan op internaliserende problematiek, oudergroepen, of een eerder behandeld thema verder uitdiepen.

– Kennis van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen.
– Een einde maken aan het gewelddadige of anderszins destructieve gedrag zonder dat dit tot escalatie leidt.
– De verbinding in het gezin herstellen en versterken.
– In actie gaan, van praten naar doen!
– Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren.
– Zicht krijgen op patronen bij jezelf en de ander.
– Samen sterker in gezag! Als team én met ouders.

Dit zeggen andere professionals...

Verbindend gezag & Geweldloos verzet

Interesse in een in-company training?

Uiteraard bieden we de training ook aan in organisaties. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Als organisatie al getraind in Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet? Ook dan is het mogelijk om met onze online programma’s en werkboeken te werken. Wij werken tevens met een jaarlidmaatschap dat je als organisatie kunt afnemen om je samen met ons verder te verdiepen en het gedachtegoed te borgen in jullie organisatie. Meer weten over het jaarlidmaatschap? Download de PDF of neem direct contact op!

Studiebelasting & Accreditatie

Naast de fysieke contactmomenten, welke ongeveer 1x per 3 à 4 weken zullen plaatsvinden, vind je het voorbereidend werk in de online academie. Gemiddeld ga je hiermee 1 uur per week gedurende het traject aan de slag. SKJ-punten: 54,50

"We hebben geen controle over de ander, wél invloed!"

Veelgestelde vragen

Verbindend gezag® & Geweldloos Verzet

1480/eenmalig
 • 4 Trainingsdagen
 • 3 Supervisie dagen
 • Gezinnen aanmelden voor krachtig ouderschap
 • Toegang tot online community
 • Maandelijkse Zoombijeenkomst
 • SKJ geaccrediteerd
Is de training enkel SKJ-geaccrediteerd of ook NIP en NVO?

Op dit moment is de training enkel SKJ-geaccrediteerd. NIP en NVO worden aangevraagd

Is de training in-company mogelijk?

Ja, de training is in-company mogelijk. Stuur een mail naar Info@opvoedenisteamsport.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Wat is is er allemaal inbegrepen in de training?
 • 4 lesdagen
 • 3 x 3 uur supervisie
 • Lesmateriaal en werkboeken
 • aan de slag in de online academie
 • Ouders aanmelden voor het programma Krachtig Ouderschap