Opvoeden is Teamsport

Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet voor professionals

Ben je ouder en wil je aan de slag met Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet?

Wil je werken vanuit kracht in plaats van (on)macht?

De training Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet is dé roadmap voor professionals die geconfronteerd worden met situaties waarin agressie, geweld of zelfdestructief gedrag voorkomen bij kinderen, jeugdigen, volwassenen en/of gezinnen. De training biedt professionals de tools en technieken om effectief en met empathie te handelen, zelfs in situaties waarin sprake is van angst, schoolweigering, computerverslaving, eetstoornissen of ander problematisch gedrag.

Geen dwang en drang, maar Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet
In plaats van dwang en drang te gebruiken omarmt deze training de principes van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet waarbij de nadruk ligt op het ontwikkelen van een verbindende en respectvolle benadering om communicatie en samenwerking te verbeteren. Dit resulteert in het creëren van een veilige omgeving waarin het kind zich begrepen en gesteund voelt en zich volledig kan ontplooien.

Daarnaast is Verbindend Gezag® als basishouding ook buitengewoon waardevol om gezinnen en cliënten preventief te begeleiden en ondersteunen en te zorgen voor een veilig basisklimaat in de residentiële setting.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet, ontwikkeld door Haim Omer uit Israël. Deelnemers krijgen praktische handvatten voor het coachen van zich machteloos voelende ouders en verzorgers en leren deze ideeën te integreren in hun eigen werksituatie. Je kunt direct, samen met ouders, aan de slag met het online programma 'Krachtig Ouderschap' inclusief werkboeken. Hoe kun je als volwassene het anker zijn, ‘van onmacht naar kracht’ als hulpverlener en als ouder?

Gedurende de training gaat veel aandacht naar actief leren. Na iedere theoretische introductie wordt intensief gekeken naar de verwerking. Hiervoor worden de door deelnemers ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Tevens wordt er geoefend middels rollenspellen en oefeningen. De training is opgebouwd uit drie dagen basistraining en 2 verdiepende dagen (rond internaliserende problematiek & de Arabische cultuur) waarin je wordt meegenomen in het gedachtegoed, aan de hand van de ‘pijlers’ van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet:


Naast de trainingsdagen zijn er een 3-tal supervisiebijeenkomsten in kleinere groepen. Aan de hand van eigen casusinbreng wordt de vertaalslag van theorie naar eigen praktijk gemaakt, kan de deelnemer reflecteren op eigen handelen, bekijken welke elementen aandacht nodig hebben en hoe dit er concreet uit gaat zien. Theorie, praktijk én persoonlijk proces worden zo met elkaar verbonden. Om zicht te krijgen op dit proces maken deelnemers een reflectieverslag.

Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet

Leerdoelen

– Kennis van verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen.
– Een einde maken aan het gewelddadige of anderszins destructieve gedrag zonder dat dit tot escalatie leidt.
– De verbinding in het gezin herstellen en versterken.
– In actie gaan, van praten naar doen!
– Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren.
– Zicht krijgen op patronen bij jezelf en de ander.
– Samen sterker in gezag! Als team én met ouders.
– In actie gaan vanuit kracht ook bij internaliserende problemen (angst, dwang, depressie, suïcide etc.).
– Cultuursensitief werken vanuit Verbindend Gezag®.

Dit zeggen andere professionals...

Verbindend gezag & Geweldloos verzet

Interesse in een in-company training?

Uiteraard bieden we de training ook aan in organisaties. Vraag vrijblijvend een offerte aan. Als organisatie al getraind in Verbindend Gezag® & Geweldloos Verzet? Ook dan is het mogelijk om met onze online programma’s en werkboeken te werken. Wij werken tevens met een jaarlidmaatschap dat je als organisatie kunt afnemen om je samen met ons verder te verdiepen en het gedachtegoed te borgen in jullie organisatie. Meer weten over het jaarlidmaatschap? Download de PDF of neem direct contact op!

Studiebelasting & Accreditatie

Naast de fysieke contactmomenten, welke ongeveer 1x per 3 à 4 weken zullen plaatsvinden, vind je het voorbereidend werk in de online academie. Gemiddeld ga je hiermee 1 uur per week gedurende het traject aan de slag. SKJ-punten: 57,5

"We hebben geen controle over de ander, wél invloed!"

Veelgestelde vragen

Verbindend gezag® & Geweldloos Verzet

1480 / eenmalig
 • 4 Trainingsdagen
 • 3 Supervisie dagen
 • Gezinnen aanmelden voor krachtig ouderschap
 • Toegang tot online community
 • Maandelijkse Zoombijeenkomst
 • SKJ geaccrediteerd
Is de training enkel SKJ-geaccrediteerd of ook NIP en NVO?

Op dit moment is de training enkel SKJ-geaccrediteerd. NIP en NVO worden aangevraagd

Is de training in-company mogelijk?

Ja, de training is in-company mogelijk. Stuur een mail naar Info@opvoedenisteamsport.nl dan nemen we zo snel mogelijk contact op.

Wat is is er allemaal inbegrepen in de training?

 • 4 lesdagen
 • 3 x 3 uur supervisie
 • Lesmateriaal en werkboeken
 • aan de slag in de online academie
 • Ouders aanmelden voor het programma Krachtig Ouderschap