Training Beroepsethiek Basis & Verdieping voor professionals in sociaal werk

De training Beroepsethiek bevat alle elementen die een professional nodig heeft om ethisch te kunnen reflecteren op de eigen praktijk en verantwoord te kunnen werken volgens de professionele standaarden.

De training beroepsethiek bestaat uit 2 modules:

– Module 1 (3 uur): Een basistraining met als doel:

 • Inzicht krijgen in de professionalisering en wat betekent dit voor mij als professional?
  Middels een stellingenspel samen verkennen en vervolgens wordt deze verkenning verder aangevuld met theorie. De jeugdwet, het kwaliteitskader, de norm verantwoorde werktoedeling en het professioneel statuut.
 • Kennis van de beroepscode en hoe helpt mij deze in mijn werk.
  Middels casuïstiek gaan we aan de slag met de beroepscode om te ervaren hoe de beroepscode je kan helpen bij het maken van keuzen en de onderbouwing hiervan.
 • Kennis over het Tuchtrecht en het verschil met klantrecht.
  Aan het einde van de training schrijven de deelnemers een korte reflectieopdracht.

Studiebelasting: 3 uur voorbereidend leeswerk en opdrachten.

– Module 2 (5,5 uur): de verdiepende training

Deze richt zich op het herkennen en analyseren van morele dilemma’s in de dagelijkse praktijk. Met behulp van een stappenplan leren de deelnemers structuur aan te brengen in de materie. Dit geeft handvatten bij het omgaan met ethische dilemma’s, zowel in het werken met cli├źnten als in relatie tot de werkgever. De richtlijnen van het NJI bieden ondersteuning in ons werk, ook hier is aandacht voor!
De eindopdracht bestaat uit de uitwerking van een ethisch dilemma aan de hand van het ethisch stappenplan en een opdracht over de eigen socialisatie.

– Leerdoelen

 • Kennis van beroepsethiek, professionele standaarden, beroepscode en richtlijnen
 • Kennis en inzicht over het doel en de werkwijze van het tuchtrecht
 • Kennis inzicht in ethische dilemma’s en de toepassing van moreel beraad

– Leeruitkomst

 • U bent in staat om gestructureerd een ethisch dilemma te ontrafelen
 • U bent in staat om afgewogen keuzes te maken en deze te verantwoorden
 • U heeft ervaring opgedaan met het oefenen van moreel beraad en toegepast op een casus
 • U bent in staat om een ethisch stappenplan te doorlopen n.a.v. een eigen ethisch dilemma
 • U heeft gereflecteerd op uw eigen persoonlijke kwaliteiten en valkuilen in beroepsmatig handelen waarbij ethisch dilemma’s aan de orde zijn.

Studiebelasting: naast de contacttijd wordt er voorbereidend leeswerk toegestuurd en een eindopdracht: 5 uur.

13,5 accreditatiepunten

Interesse? Neem contact op

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!