Groepstraining Moedig Ouderschap

 • Voelt u zich vaak machteloos ten opzichte van uw kind?
 • Lijkt niets wat u doet effect te hebben?
 • Voelt het alsof de relatie tussen u en uw kind alleen maar slechter wordt?
 • Geeft u steeds vaker toe aan de eisen van uw kind om de lieve vrede te bewaren?
 • Of heeft u juist het gevoel steeds harder te moeten optreden om hem/haar te bereiken?
 • Maakt u zich zorgen omdat uw kind fors grensoverschrijdend gedrag laat zien?
 • Of omdat de ruzies in huis steeds heftiger worden?
 • Maakt u zich zorgen omdat uw kind zich steeds meer terugtrekt op zijn/haar kamer?
 • Of omdat hij/zij niet laat weten waar ze is, regels en afspraken niet nakomt?
 • Is uw kind angstig of heeft het weinig zelfvertrouwen?
 • Vindt u het lastig om het eens te worden met uw partner hoe op al dat lastige gedrag te reageren?
 • Bent u bereid om uw gezagspositie als ouder te herstellen?
 • Wilt u weer in uw kracht staan als ouder, en in verbinding met uw kind?

Aanpak: 
Bij deze training maken we gebruik van de methodiek Geweldloos Verzet, ontwikkelt door Haim Omer, hoogleraar psychologie aan de universiteit van Tel Aviv.

Deze methode is gericht op het doorbreken van de negatieve spiraal en patronen met als doel dat ouders weer in hun kracht komen, grip ervaren in de opvoeding en opnieuw vertrouwen hebben in het kind. De relatie tussen ouders en kind wordt hersteld en versterkt, het gevoel van machteloosheid bij ouders wordt omgezet in een gevoel van kracht en vastberadenheid. 

Als er sprake is van onveiligheid voor het kind of anderen binnen het gezin wordt met hulp van supporters gewerkt aan het stoppen van het gewelddadige/ destructieve gedrag van het kind, zonder dat dit tot escalaties leidt zodat de veiligheid binnen het gezin hersteld wordt.

Opvoeden vanuit de principes van Verbindend Gezag® geeft ouders/opvoeders praktische handvatten die hen helpen hun positie als ouder weer vorm te geven en op een positieve wijze aanwezig te zijn in het leven van hun kind. Ouders leren een krachtig standpunt in te nemen ten opzichte van het geweld, tegelijk vermijden zij zelf elke vorm van verbaal of fysiek geweld. Tussen ouders en kind gaat het niet meer over winnen of verliezen. In plaats van gezag op basis van enkel straffen en belonen worden ouders uitgenodigd om een nieuwe vorm van gezag te leren. Deze nieuwe houding is gericht op de-escalatie, opvoeden vanuit waakzame zorg, herstel van de relatie met het kind en de steun van netwerk rond het gezin. Vanuit de kerngedachte:

“Ik ben jouw ouder, ik blijf jouw ouder. Ik geef niet op, ik geef jou niet op!”

Interesse? Neem contact op

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!