Training Verbindend Gezag® in het onderwijs

De training Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet is bedoeld voor leerkrachtenteams die hun gezag binnen de school willen versterken, als team, samen met de leerlingen. Verbindend Gezag® is als basishouding zeer helpend om preventief te werken, te zorgen voor een veilig klasklimaat en tijdig signalen bij leerlingen en in de groep op te kunnen pikken. 

Geweldloos Verzet richt zich specifiek op leerlingen waarbij er sprake is van agressie, geweld en zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan leerkrachten flink op de proef stellen en zorgen voor spiralen van onmacht. Diverse dilemma’s spelen hierbij een rol. Wat als straffen en belonen niet werkt, het kind niet tot leren komt…. Je alles al geprobeerd hebt maar er telkens een escalatie op de loer ligt? Hoe houdt je de verbinding met het kind én blijf je grenzen stellen? Ook angsten, schoolweigering of ander probleemgedrag kan zorgen voor onmacht bij school én ouders.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld door Haim Omer uit Israël. Leerkrachten krijgen praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Hoe kun je als leerkracht het anker zijn, juist voor deze leerlingen die op een negatieve manier een beroep op je doen.

‘van (on)macht naar kracht’
Tijdens de training wordt je meegenomen in het gedachtegoed aan de hand van de ‘pijlers’ van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet: Deze aanpak staat voor aanwezigheid, zelfcontrole en dé-escaleren, het uitbouwen van steunnetwerken, éénzijdige acties gericht op probleemgedrag, altijd in contact en verbinding met de leerling en het belang van herstel Daarnaast is er aandacht voor de verandering van ideeën over opvoeding en gezag vanaf de tweede helft van de vorige eeuw tot nu in deze huidige maatschappij. Het alternatief van ‘verbindend gezag®’ én de oorsprong van de ideeën en principes van geweldloos verzet (Gandhi, Martin Luther King e.d).

Gedurende de training gaat veel aandacht naar actief en activerend leren. Na iedere theoretische introductie wordt intensief gekeken naar de verwerking. Hiervoor worden de door deelnemers  ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Gedurende de training zullen de deelnemers regelmatig oefenen (o.a. in rollenspellen) en is er tijd voor persoonlijke reflectie en bespreking van eigen voorbeelden.

Wat ga je leren:
• De verbinding met een kind herstellen en versterken.
• In actie te gaan, van praten naar doen.
• Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren binnen en buiten school.
• Zicht krijgen op patronen/triggers bij jezelf en de ander, dé-escaleren
• Een einde maken aan het gewelddadige of anderszins destructieve gedrag van het kind zonder dat dit tot escalatie leidt.

Naast de trainingsdagen is er de mogelijkheid voor supervisie, om het gedachtegoed en interventies verder in het schoolklimaat en in jezelf te verankeren. Vaak wordt er gewerkt met een  artrekkersgroep. Ook coaching (in groepen of individueel) behoort tot de mogelijkheden. Bij voorkeur wordt er gestart met een gedegen intake gesprek zodat het traject afgestemd kan worden op de noden van de school. Kijk voor meer informatie op: www.debbykessels.nl

Interesse? Neem contact op

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!