Training Verbindend Gezag® & Geweldloos verzet in de kinderopvang

‘Samen Sterker in Gezag’ De training ‘Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet is bedoeld voor teams die te maken hebben met kinderen waarbij er sprake is van agressie, conflicten en zelfdestructief gedrag. Dit gedrag kan professionals en ouders flink op de proef stellen en zorgt voor spiralen van onmacht. Diverse dilemma’s spelen hierbij een rol. Wat als straffen en belonen niet werkt, het kind niet luistert, anderen pijn doet…. Je alles al geprobeerd hebt maar er telkens een escalatie op de loer ligt? Hoe houdt je de verbinding met het kind? Én blijf je gezag uitstralen en grenzen stellen, hoe doe je dit samen, als team en met ouders/school?

Daarnaast is Verbindend Gezag® als basishouding ook zeer helpend om preventief te werken, tijdig signalen op te pikken en te zorgen voor een veilig pedagogisch groepsklimaat waar kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Inhoud en opbouw
De aanpak is gebaseerd op het gedachtegoed Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet ontwikkeld door 
Haim Omer uit Israël. Het team krijgt praktische handvatten voor de omgang met ‘moeilijk’ gedrag zonder in onmacht of escalatie terecht te komen. Het geeft concrete tools in het omgaan met ‘moeilijk’ gedrag en het versterken van de relatie met het kind én inzichten in jezelf als persoon. Hoe kun je als volwassene het anker zijn, juist voor deze kinderen die op een negatieve manier een beroep op je doen.

De training bestaat uit 2 dagen (of 4 dagdelen) basistraining waarin je wordt meegenomen in het gedachte goed aan de hand van de ‘pijlers’ van Verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet:

De aanpak staat voor aanwezigheid, zelfcontrole, het vermijden van escalatie, het uitbouwen van steun- netwerken en éénzijdige acties gericht tegen probleemgedrag, altijd in contact en verbinding met het kind. Gedurende de training gaat veel aandacht naar actief leren. Na iedere theoretische introductie wordt intensief gekeken naar de verwerking. Hiervoor worden de door deelnemers ingebrachte werksituaties en reflecties in verband gebracht met de aangereikte inhoud. Tevens wordt er geoefend middels rollenspellen.

Leerdoelen

  • Kennis van verbindend Gezag® en Geweldloos Verzet en de methodische interventies die hierbij horen.
  • Samen sterker in gezag, als team!
  • Een einde maken aan het agressieve of anderszins destructieve gedrag van het kind zonder dat dit
    tot escalatie leidt.
  • De verbinding met een kind herstellen en versterken.
  • In actie gaan, van praten naar doen.
  • Het doorbreken van isolement en een steunnetwerk creëren.
  • Zicht krijgen op patronen/triggers bij jezelf en de ander

Naast de trainingsdagen is er 3×3 uur supervisie, om het gedachtegoed en interventies verder in het pedagogisch klimaat en in jezelf te verankeren. Vaak wordt er gewerkt met een kartrekkersgroep. Ook
coaching (in groepen of individueel) behoort tot de mogelijkheden. Bij voorkeur wordt er gestart met een gedegen intake gesprek zodat het traject afgestemd kan worden op de noden van de organisatie.

Interesse? Neem contact op

Alle trajecten zijn maatwerk. Daarom adviseren wij in eerste instantie een intakegesprek met ons te plannen zodat we het maatwerk goed kunnen afstemmen.

Neem contact met ons op!